Buyways

Rijbewijs

De website rijbewijs.nl is tot stand gekomen met als doel om alle informatie over het rijbewijs op één website te plaatsen. Het doel is om zo goed mogelijk te informeren en een actueel, functionerend en toegankelijke website aan te bieden. Omdat er verschillende instanties betrokken zijn bij het rijbewijs is soms lastig om te bepalen welke stappen in welke situatie exact genomen moeten worden. Bijvoorbeeld het halen en houden van een rijbewijs, de identificatiefunctie of de handhaving. Rijbewijs.nl voorziet in informatie en biedt ondersteuning.